Athena campussen OV4

In GO! athena buitengewoon secundair onderwijs OV4 hebben de opleidingen tot doel aan de leerlingen een algemene, sociale en beroepsvorming te geven om hun integratie voor te bereiden in een gewoon leef-, leer- en arbeidsmilieu. In opleidingsvorm 4 wordt het programma van het ‘gewone’ secundair onderwijs gegeven, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de zeer specifieke ondersteuningsnood van de jongere. Naast de lessen is er veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. We zijn nauw betrokken bij de context van de leerlingen.

Als OV4 school vertrekken we altijd vanuit het talent en de interesses van de leerling. Een team van leerkrachten, paramedici, sociaal agogisch werkers, … met elk hun bekwaamheid spelen een rol in de vorming van iedere leerling. Dit doen we graag samen op een motiverende, ervaringsgerichte manier en binnen een veilige en comfortabel maar gestructureerde omgeving.

De werkingen zijn verspreid over 2 vestigingen. Iedere werking legt zijn eigen klemtonen gezien de specifieke doelgroep leerlingen.

ov4_foto2.jpg

Vestiging Ter Bruyninge – OV4 type 3 werking

Dit opleidingsaanbod is er specifiek voor leerlingen met gedrags- en emotionele stoornissen. Sociale vaardigheden vormen hier de rode draad, we begeleiden de leerlingen bij het aanleren van de juiste attitudes. Door persoonlijke trajecten en herstelgericht werken biedt onze school optimale kansen zodat onze leerlingen gekwalificeerd kunnen uitstromen en hun plaats vinden in de maatschappij.

Locatie: Bruyningstraat 20, 8500 Kortrijk

 • 1ste graad B-stroom OV4 type 3:
  • Maatschappij en welzijn
  • Stem-technieken
 • 2de en 3de graad arbeidsmarktgerichte finaliteit OV4 type 3:
  • Plant, dier en milieu
  • Zorg en welzijn
  • Elektriciteit

Vestiging Heule – type 9 werking

De klassen OV4 T9 in Heule richten zich op jongeren met ASS die willen instappen in de eerste graad A-stroom. We proberen het gedrag van de leerling te begrijpen vanuit het autidenken van onze leerlingen type 9 (autisme). De leerlingen behalen hetzelfde attest of getuigschrift als leerlingen in het gewoon onderwijs maar dit binnen een autismevriendelijk kader.

Locatie: Guido Gezellelaan 10, 8500 Kortrijk

1ste graad A-stroom OV4 type 9:

 • Stem-wetenschappen  
  Keuze:
  • Grafische & media
  • Elektriciteit-media
  • Techniek & wetenschappen
ov4_foto3.jpg

Contact

Inzake de dagelijkse en praktische werking blijft de OV4-werking zoveel mogelijk geïntegreerd op de campus. De rechtstreekse aanspreekpunten op de campus zijn voor de ouders/verantwoordelijken en leerlingen:

 • OV4 TYPE 3:
  • Bruyningstraat 20, 8510 Marke - Tel. 056 22 59 20
  • directeur campus Ter Bruyninge Hilde Van Brussel (0475 74 65 11)
  • administratief verantwoordelijke directeur GO! athena OV4 Lieselot Vermeeren (0473 83 59 40)

 • OV4 TYPE 9:
  • Guido Gezellelaan 10, 8501 Kortrijk - Tel. 056 37 03 57
  • directeur 1ste graad Charlotte De Buysere (0499 32 71 64)
  • administratief verantwoordelijke directeur GO! athena OV4 Lieselot Vermeeren (0473 83 59 40)
-> Informatie over inschrijving in GO! athena OV4
ov4_foto4.jpg
ov4_v5.jpg
ov4_v3.jpg
ov4_v2.jpg
ov4_v1.jpg
Bus 82 (Kortrijk- Marke- Lauwe – Moorsele) perron 12 of
Bus 83 (Kortrijk-Aalbeke- Moeskroen) perron 9 vanaf station Kortrijk, halte kruispunt Bruyningstraat met Engelse Wandeling.

Lieselot Vermeerenlieselot.vermeeren@athena-school.be
056 22 59 20 • 0473 83 59 40

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid