Athena campus Pottelberg

Jij bent een denker?

Denk dan aan campus Pottelberg!


Een campus voor denkers met een breed opleidingsaanbod: combinaties van Latijn, Wetenschappen, Wiskunde, Sport, Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Economie en Kunst!

Traditioneel of methodeonderwijs?
Campus Pottelberg biedt het allebei aan, dus kies wat past bij jouw persoonlijkheid!

pottelberg2.jpg

Kennislabo

Wie kiest voor campus Pottelberg wil door- stromen naar hoger onderwijs en universiteit. En dat lukt. Want campus Pottelberg denkt met je mee. We ontwikkelen je academische manier van denken en doen. We leren je meningen formuleren en vrijuit discussiëren over alle mogelijke thema’s. Je krijgt de ruimte om te reflecteren, te onderzoeken, dieper door te denken en samenhang tussen maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen te ontdekken. Leer jij graag en wil je theorieën en nieuwe inzichten kritisch uitpluizen en ontleden? Dan is campus Pottelberg het kennislabo van je dromen!

Stimulerende omgeving

Campus Pottelberg biedt een leeromgeving die gevarieerd is en uitnodigt tot activiteit en creativiteit. Je wordt aangemoedigd om je leerproces zelf mee in handen te nemen. De leerkracht is je coach. De schoolsfeer is ontspannen en vertrekt van een respectvolle omgang tussen leerkracht en leerling. Op die manier creëren we een schoolklimaat waarin we je leerwinst kunnen maximaliseren. Dat doen we onder meer met een aanpak op maat. Niet iedereen leert immers alles even snel. De ene heeft extra uitdaging nodig, de ander extra ondersteuning.

Middelbaar freinetondewijs ZOOM

Nieuw op onze campus is de freinetschool ZOOM. ZOOM biedt ervaringsgericht onderwijs aan dat leerlinggestuurd is. ZOOM vormt jongeren tot mondige, bewuste burgers, bedreven in de 21-eeuwse vaardigheden. Leerlingen stippelen zelf hun leertraject uit, vertrekkend bij hun eigen talenten, interesses en ervaringen. Dit eigenaarschap zorgt voor een grote motivatie, betrokkenheid en welbevinden. Zo ontwikkelen leerlingen zich niet enkel cognitief maar ook persoonlijk. We werken veel vakoverschrijdend. Via projecten, ateliers en excursies ontdekken leerlingen zichzelf en de wereld. Dat maakt leren zinvol en levensecht. ZOOM start op 1 september 2020 met een eerste graad en groeit de daaropvolgende schooljaren stapsgewijs door naar een zesjarige structuur. Website ZOOM.

  • Infoavond athena@themovies donderdag 1 februari 2024 om 18.30 u. in Kinepolis Kortrijk
  • Infodag 1ste graad zaterdag 16 maart van 9.00 u. tot 13.00 u.
  • Opendeur: zat. 20 april 2024 (10 tot 17u)
  • Infodag en inschrijven: zaterdag 29 juni 2024 van 9 tot 13u.

 
Informatie & inschrijven tijdens de vakantie:
0477 80 32 41 of info@athena-pottelberg.be
pottelberg3.jpg
pottelberg5.jpg
pottelberg4.jpg
pottelberg6.jpg

Athena campus Pottelberg

1ste graad:
Burg. F. de Bethunelaan 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 18 20

2de en 3de graad:
Pottelberg 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 25 33

info@athena-pottelberg.be

Franky Vinckfranky.vinck@athena-pottelberg.be
056 22 25 33 • 0468 14 34 26

Beste oud-leerling/leerkracht van athena campus Pottelberg aka Atheneum Pottelberg

Indien je graag op de hoogte blijft van komende evenementen op athena campus Pottelberg, kan je ons vanaf nu via deze link je gegevens bezorgen zodat wij je in de toekomst eenvoudig kunnen inlichten.

Het OLB - team

facebook.jpg
scholengroep.jpg
soda.jpg
clb.jpg
smartschool.jpg
athenart.jpg
Zoom-Kortrijk-KLEIN.gif
athena_sport.jpg

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid