Athena campus Pottelberg

Jij bent een denker?

Denk dan aan campus Pottelberg!


Een campus voor denkers met een breed opleidingsaanbod: combinaties van Latijn, Wetenschappen, Wiskunde, Sport, Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Economie en Kunst!

Traditioneel of methodeonderwijs?
Campus Pottelberg biedt het allebei aan, dus kies wat past bij jouw persoonlijkheid!

pottelberg2.jpg

Kennislabo

Wie kiest voor campus Pottelberg wil door- stromen naar hoger onderwijs en universiteit. En dat lukt. Want campus Pottelberg denkt met je mee. We ontwikkelen je academische manier van denken en doen. We leren je meningen formuleren en vrijuit discussiëren over alle mogelijke thema’s. Je krijgt de ruimte om te reflecteren, te onderzoeken, dieper door te denken en samenhang tussen maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen te ontdekken. Leer jij graag en wil je theorieën en nieuwe inzichten kritisch uitpluizen en ontleden? Dan is campus Pottelberg het kennislabo van je dromen!

Stimulerende omgeving

Campus Pottelberg biedt een leeromgeving die gevarieerd is en uitnodigt tot activiteit en creativiteit. Je wordt aangemoedigd om je leerproces zelf mee in handen te nemen. De leerkracht is je coach. De schoolsfeer is ontspannen en vertrekt van een respectvolle omgang tussen leerkracht en leerling. Op die manier creëren we een schoolklimaat waarin we je leerwinst kunnen maximaliseren. Dat doen we onder meer met een aanpak op maat. Niet iedereen leert immers alles even snel. De ene heeft extra uitdaging nodig, de ander extra ondersteuning.

Ook methodeonderwijs

Net als jij, blijven ook wij niet stilstaan. We analyseren systematisch de studieresultaten en evalueren onze schoolwerking met het oog op mogelijke verbeteringen. Het team van Campus Pottelberg staat open voor nieuwe werkvormen en leermethodes die bewezen resultaat opleveren. Zo kan je bijvoorbeeld je opleiding volgen via methodeonderwijs, als je dat wilt. In de afdeling methodeonderwijs, De Wijzer, is de leerstof dezelfde als in de ‘gewone’ klassen. Alleen de manier waarop je leert is anders: meer zelfstandig, meer via projecten, meer groepswerk, meer vertrekkend vanuit je eigen ervaringen en belevingen, ... Leerlingen die kiezen voor methodeonderwijs nemen hun eigen leerproces dus nog meer zelf in han- den. Dat vraagt om een sterke zelfdiscipline, zelfplanning, heldere communicatie en goed kunnen samenwerken.

Zaterdag 29 juni 2019 van 9 tot 12u. is de campus open voor info en inschrijvingen.

De campus is open tijdens de vakantie op onderstaande momenten:
  • Van maandag 1 juli tot en vrijdag 5 juli (telkens van 9u tot 17u)
  • Elke werkdag vanaf vrijdag 16 augustus (telkens van 9u tot 17u)

Informatie & inschrijven tijdens de vakantie:
0477 80 32 41 of info@athena-pottelberg.be

 
pottelberg3.jpg
pottelberg5.jpg
pottelberg4.jpg
pottelberg6.jpg

Athena campus Pottelberg

1ste graad:
Burg. F. de Bethunelaan 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 18 20

2de en 3de graad:
Pottelberg 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 25 33

info@athena-pottelberg.be

Franky Vinckfranky.vinck@athena-pottelberg.be
056 22 25 33 • 0468 14 34 26

Beste oud-leerling/leerkracht van athena campus Pottelberg aka Atheneum Pottelberg

Indien je graag op de hoogte blijft van komende evenementen op athena campus Pottelberg, kan je ons vanaf nu via deze link je gegevens bezorgen zodat wij je in de toekomst eenvoudig kunnen inlichten.

Het OLB - team

facebook.jpg
scholengroep.jpg
soda.jpg
clb.jpg
smartschool.jpg
athenart.jpg
dewijzer.jpg
athena_sport.jpg

© 2019 athena-school.be