Kinderzorg

7de specialisatiejaar

Later wil ik graag in een crèche werken. Elke dag voor kindjes zorgen is een droom.
Dankzij de stages doe ik heel veel ervaring op zodat ik later nog sneller een job vind.

Waarom deze richting kiezen?

Ben jij iemand die graag mensen helpt? Iemand die kinderen, patiënten of bejaarden wil helpen? Of wil je liever in een ziekenhuis werken? Dan ben jij de geknipte persoon voor deze richtingen.

In de tweede graad ben je hoofdzakelijk bezig met huishoudkunde. Het spreekt voor zich dat de tweede graad Verzorging–voeding de ideale voorbereiding is voor de derde graad Verzorging.

In de derde graad leggen de lessen verzorging de nadruk op het verzorgen van zorgvragers op lichamelijk vlak. Hoe je moet functioneren op sociaal en psychisch vlak leer je tijdens de lessen opvoedkunde. De zorg voor woon- en leefklimaat komt aan bod in de lessen huishoudkunde.

Basisvorming 3e 4e 5e 6e 7e 7e
          KZ BZ
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2 2 2
Project algemene vakken 6 6 4 4 6 6
Frans 2 2 2 2 2 2
Specifiek gedeelte            
Plastische opvoeding 2 2        
Muzikale opvoeding 1 1        
Expressie     2 2 2 -
Huishoudkunde/gezinstechnieken TV 6 6        
Huishoudkunde/gezinstechnieken PV 5 5        
Huishoudkunde/voeding TV 2 2
Huishoudkunde/voeding PV 6 6
Opvoedkunde TV en PV     4 4 8 3
Verzorging TV en PV     7 7 2 4
Wekelijkse compensatie voor de stageweken     x
10
x
10
x
6
x
8
Stage     12 weken*
GIP       x x x
Totaal 34 34 36 36 30 30

* Stage 12 weken.

© 2022 athena-school.be - Privacybeleid