Nieuws

Taalpaal

Onze TAALPAAL: een zoveelste initiatief om taalbarrières te doorbreken én leerlingen met diverse taalachtergronden nog beter op elkaar af te stemmen. Woorden, begrippen of specifieke vaktaal die voor leerlingen onduidelijk zijn, kunnen nu ook langs deze weg vlot, eenvoudig maar geheel zelfstandig digitaal opgezocht worden. Een meerwaarde!

#graagnaarschoolgaan #trajectopmaatvoorelkeleerling #maximaleleerwinst

© 2019 athena-school.be