GO-ambassadeurs

Afdrukken

Tijdens een vergadering van de leerlingenraad (athena campus Heule) zeiden Ines, Robbe en Sarah dat ze wilden deelnemen aan het GO! Memorandum. Vandaag realiseerden ze hun eerste actie als GO-ambassadeurs.

Ze zullen hun best doen om de stem van alle leerlingen van Athena campus Heule te vertegenwoordigen. Onze leerlingen brainstormden vandaag per school over twee vragen: ‘Waarom bestaat school?’ en ‘Hoe kan ons onderwijs nog verbeterd worden?’. Na enkele intensieve discussies luisterden we naar de besproken onderwerpen.

De begeleiders van de Vlaamse scholierenkoepel legden uit dat de antwoorden zullen voorgelegd worden aan de toekomstige minister van Onderwijs. De mogelijke verbeterpunten werden besproken in groepjes. Elk groepje koos één onderwerp uit dat ze zullen voorleggen aan hun medeleerlingen.

Stap 1 van het Memorandum zit er op, wordt vervolgd!