Latijn – Wetenschappen

Afdrukken

3de graad ASO

De combinatie van talen en wetenschappen zorgt ervoor dat ik later dokter kan worden, of bioloog.
Leren over Rome in Rome, samen cultuur ontdekken!

Waarom deze richting kiezen?

Studies Latijn dragen bij tot de algemene vorming van de leerlingen. Ze hebben tot doel inzicht te verwerven in taal en letterkunde, de kunst en cultuur, de maatschappij en de mentaliteit van de Grieken en de Romeinen. Zo krijgen de leerlingen een beter inzicht in de eigen cultuur en kunnen ze onder andere ook de westerse cultuur met niet-westerse culturen vergelijken.

In de vakken voor Wetenschappen wordt de studie van de natuurverschijnselen, de levenloze en de levende materie uitgediept in de vakken Fysica, Chemie en Biologie. Deze studierichting legt vooral de klemtoon op het aanleren van een wetenschappelijke denkwijze en experimentele vaardigheden.

Leerlingenprofiel

Wat hierna?

Masteropleidingen Geneeskunde, Farmacie, Kinesitherapie maar ook studies Master Biologie of Chemie liggen in het verlengde van deze studierichting. Qua bacheloropleidingen keuze te over: Bachelor Toegepaste Psychologie of Toegepaste Gezondheidswetenschappen of Biomedische Laboratoriumtechnologie en zoveel meer.

Basisvorming     5e 6e
Levensbeschouwelijk vak     2 2
Lichamelijke opvoeding     2 2
Nederlands     4 4
Frans     3 3
Engels     2 2
Latijn     4 4
Wiskunde     4 4
Geschiedenis     2 2
Aardrijkskunde     2 1
Fysica     2 2
Biologie     2 2
Chemie     1 2
Specifiek gedeelte        
Biologie uitdieping     1  
Onderwijsloopbaanbegeleiding     1  1
Totaal     31 32