Economie - Moderne Talen

2de & 3de graad ASO

Ik mag kiezen tussen Duits of Spaans... Frans en Engels heb ik al stevig onder de knie.
Later wil ik in een bank gaan werken of een eigen bedrijfje oprichten. Boekhouden is helemaal niet saai. Netwerkeconomie lijkt me interessant.

Waarom deze richting kiezen?

Het vak Economie focust op de economische actualiteit, en wil via het opbouwen van een brede basisterminologie en –inzichten de leerlingen boeien om op een kritische wijze na te denken over allerhande economische thema’s. Via de vakken handelseconomie en boekhouden leer je op termijn alle finesses van de economische wereld.

Via de vakken Moderne Talen ontwikkelen onze leerlingen een brede talenkennis. Frans, Engels en de keuze tussen Duits en Spaans in de 3de graad zorgen ervoor dat onze leerlingen mondeling en schriftelijk degelijk worden voorbereid. Ook voor Nederlands staat er een uurtje extra op het programma.

Leerlingenprofiel

  • Geboeid zijn door economie en de actualiteit
  • Zin voor nauwkeurigheid
  • Taalvaardig en communicatief
  • Interesse hebben in andere culturen, talen en literatuur

Wat hierna?

Een brede waaier aan master- en bacheloropleidingen om uit te kiezen: Master Taal- en Letterkunde, Master Vertaler/Tolk, Bachelor Office Management, Bachelor Bedrijfsmanagement, Bachelor Marketing, Bachelor Sociaal Werk, Bachelor Journalistiek, Bachelor Netwerkeconomie en zoveel meer zijn allemaal perfect mogelijk.

Basisvorming 3e 4e 5e 6e
Levensbeschouwelijk vak 2 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2 2 2
Nederlands 5 5 4 4
Frans 4 4 4 4
Engels 4 4 3 3
Wiskunde 4 4 3 3
Geschiedenis 2 2 2 2
Aardrijkskunde 1 1 1 1
Fysica 1 1    
Biologie 1 1    
Chemie 1 1    
Natuurwetenschappen     2 2
Specifiek gedeelte        
Economie 4 4 4 4
Duits / Spaans     3 3
Onderwijsloopbaanbegeleiding      1  1
Wiskunde (optie)     1/- 1/-
Totaal 31 31 32/31 32/31

© 2019 athena-school.be