Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs

Afdrukken
Dankzij het stevige pakket algemene vakken leg ik de basis voor mijn bachelor volgend jaar.
Het watervalsysteem deed me in BSO belanden, maar ik wil écht aan de hogeschool starten. Het Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs helpt me daarbij.

Je wenst je optimaal voor te bereiden op hogere studies aan de hogeschool? Je hebt voldoende intellectuele capaciteiten om een 7de jaar met vooral algemeen vormende vakken aan te vatten? Je wil je praktische aanpak ombuigen naar een meer theoretisch-abstracte benadering?
Dan vormt deze richting het perfecte antwoord als voorbereiding op bacheloropleidingen aan de hogeschool.

Kies dan voor athena campus Pottelberg en het 7de Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs. Via een doorgedreven pakket algemene vakken (Wiskunde, Frans, Engels, Nederlands, ICT, Maatschappelijke Vorming,) én twee keuzemodules (Bedrijfsmanagement of Sociale Wetenschappen) bereiden we jou optimaal voor. Dankzij Trajectbegeleiding begeleiden we jou naar de meest passende studiekeuze.

Heb je je zesde leerjaar BSO achter de rug of al het diploma secundair onderwijs op zak? Wil je geen credits of studiepunten verliezen én je voorbereiden op een bacheloropleiding aan de hogeschool? Dan vormt het 7de Voorbereidend Jaar Hoger Onderwijs de perfecte basis.

Troeven:

Profiel:

Heb je interesse of wil je een intakegesprek, gelieve dan dit formulier in te vullen.

Basisvorming 7e
Levensbeschouwelijk vak 2
Lichamelijke opvoeding 2
Nederlands 5
Engels
Frans 4
Wiskunde
Maatschappelijke Vorming 4
ICT 2
Trajectbegeleiding 1
Keuze optie  
Optie 1: Bedrijfsmanagement 4
Optie 2: Sociale Wetenschappen 4
Totaal 32