Techniek Wetenschappen

2de graad TSO

Zelf in het labo proefjes doen op school en maar ook op ontdekking in de natuur.
Later wil ik misschien uitvinder worden...

Waarom deze richting kiezen?

Techniek-wetenschappen is een theoretische studierichting. De nadruk ligt op de studie van de wetenschappen (biologie, fysica en vooral chemie) en op het onderzoek in het laboratorium. Wiskunde is een erg belangrijke component. De taalvakken bereidt voor op de praktische communicatie en op de lectuur van vakliteratuur en handleidingen.

De wiskunde is van een hoog niveau en volgt hetzelfde leerplan als in de studierichtingen Biotechnische wetenschappen en Industriële wetenschappen.

Deze richting steunt op de volgende pijlers:

  • Theoretische inzichten in de biologie, de chemie en de fysica met de ondersteunende wiskundige principes en afleidingen komen aan bod. In vergelijking met wiskundige richtingen in het ASO worden hier meer de toepassingen van de wiskunde in de wetenschappen beklemtoond.
  • Een ruim aanbod van laboratoriumproeven waarin de theorie getoetst wordt aan de werkelijkheid.
  • Het verwerken van meetresultaten, het simuleren van processen en ict-vaardigheden.
  • De concrete maatschappelijke toepassingen en mogelijkheden van de 'techniek' en de 'wetenschappen' worden getoetst op hun verantwoord gebruik, rekening houdend met gezondheid, natuur en milieu.
Basisvorming 3e 4e
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Wiskunde 4 4
Geschiedenis 1 1
Aardrijkskunde 1 1
Natuurwetenschappen 1 1
Specifiek gedeelte    
Biologie 3 3
Chemie 6 6
Fysica 6 6
Totaal 35 35

© 2019 athena-school.be