Athena campus Pottelberg

Jij bent een denker?

Denk dan aan campus Pottelberg!


Een campus voor denkers met een breed opleidingsaanbod: combinaties van Latijn, Wetenschappen, Wiskunde, Sport, Moderne Talen, Humane Wetenschappen, Economie en Kunst!

Traditioneel of methodeonderwijs?
Campus Pottelberg biedt het allebei aan, dus kies wat past bij jouw persoonlijkheid!

Kennislabo

Wie kiest voor campus Pottelberg wil door- stromen naar hoger onderwijs en universiteit. En dat lukt. Want campus Pottelberg denkt met je mee. We ontwikkelen je academische manier van denken en doen. We leren je meningen formuleren en vrijuit discussiëren over alle mogelijke thema’s. Je krijgt de ruimte om te reflecteren, te onderzoeken, dieper door te denken en samenhang tussen maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen te ontdekken. Leer jij graag en wil je theorieën en nieuwe inzichten kritisch uitpluizen en ontleden? Dan is campus Pottelberg het kennislabo van je dromen!

Stimulerende omgeving

Campus Pottelberg biedt een leeromgeving die gevarieerd is en uitnodigt tot activiteit en creativiteit. Je wordt aangemoedigd om je leerproces zelf mee in handen te nemen. De leerkracht is je coach. De schoolsfeer is ontspannen en vertrekt van een respectvolle omgang tussen leerkracht en leerling. Op die manier creëren we een schoolklimaat waarin we je leerwinst kunnen maximaliseren. Dat doen we onder meer met een aanpak op maat. Niet iedereen leert immers alles even snel. De ene heeft extra uitdaging nodig, de ander extra ondersteuning.

Ook methodeonderwijs

Net als jij, blijven ook wij niet stilstaan. We analyseren systematisch de studieresultaten en evalueren onze schoolwerking met het oog op mogelijke verbeteringen. Het team van Campus Pottelberg staat open voor nieuwe werkvormen en leermethodes die bewezen resultaat opleveren. Zo kan je bijvoorbeeld je opleiding volgen via methodeonderwijs, als je dat wilt. In de afdeling methodeonderwijs, De Wijzer, is de leerstof dezelfde als in de ‘gewone’ klassen. Alleen de manier waarop je leert is anders: meer zelfstandig, meer via projecten, meer groepswerk, meer vertrekkend vanuit je eigen ervaringen en belevingen, ... Leerlingen die kiezen voor methodeonderwijs nemen hun eigen leerproces dus nog meer zelf in han- den. Dat vraagt om een sterke zelfdiscipline, zelfplanning, heldere communicatie en goed kunnen samenwerken.
 • maandag 23 januari 2017 om 18.30u
  campus Drie Hofsteden, Hugo Verriestlaan 155, Kortrijk
  INFOAVOND athena
  Wat na het 6de leerjaar?

 • donderdag 23 februari 2017 om 18.30u
  INFOAVOND
  Op de verschillende campussen van athena.

 • zaterdag 22 april 2017
  OPENDEUR athena campus Heule

Athena campus Pottelberg

1ste graad:
Burg. F. de Bethunelaan 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 18 20

2de en 3de graad:
Pottelberg 4 - 8500 Kortrijk
Tel. 056 22 25 33

info@athena-pottelberg.be

© 2017 athena-school.be